Aktual
 

Direktor

Goran Ružić
e-mail: goran.ruzic@business.hr
telefon: 00385-1-555-3401

Glavni urednik

Marko Ćustić

e-mail: marko.custic@aktual.hr

telefon: 00385-1-555-3403

Voditeljica prodaje oglasnog prostora

Irena Mikac Adamović

e-mail:irena.mikac-adamovic@business.hr
telefon: 00385-1-555-3404


Pretplata

Edita Matolnik

e-mail:edita.matolnik@business.hr
telefon: 00385-1-555-3420

Adresa redakcije

Florijana Andrašeca 18, 10000 Zagreb
telefon: 00385-1-555-3400